Holars 252 | GSM-Sender

NB! Skal du overvåke temperaturer anbefaler vi å bruke A2 eller TR4E. Holars 252 kan ikke overvåke temperaturer.