Heisalarm (EN81-28)

GSM eller PSTN basert Heisalarm som er godkjent etter EN81-28 standardene.