Easy-call 5AB/3G - GSM basert porttelefon (Høysikker)

Art. nr: 07284
Logg inn for å handle

Easy-call 5AB/3G - GSM basert porttelefon (Høysikker)

Den høysikkre modellen er delt i 2 deler der GSM modulen, releer og lignende sitter i en egen boks på innsiden og porttelefon med høytaler, mikrofon og trykknapp sitter på utsiden.

Nyhet! Nå med avansert app til Iphone & Android.

Easy-call 5A er en 2G/3G GSM basert porttelefon med en knapp som ringer opp 4 telefonnummer i rekkefølge. Når du trykker på knappen ringer porttelefonen opp nummer 1, svarer ingen ringer den videre till nummer 2, 3 og sist 4.

Personen som svarer kan prate med besøkeren å åpne ved å trykke på en tast i sin telefon. Når tasten trykkes in sendes en DTMF-tone till porttelefonen som åpner en av de to releene i programmert tid (1-9999 sekunder). Det er viktigt att brukerens og porttelefonens abonnement har DTMF-funksjonen aktiv.

Funksjoner:

- Ringer til 4 telefonummer i rekkefølge.
- Kan styre 2 releutganger direkte fra mobilen via DTMF.
- Direktstyrning av rele via Caller-ID. (100 Telefonnummer)
- APP for programmering
- Kodelås med tidsstyrte & temporære koder via APP.
- Do Not Disturb & Out of office funksjon.
- Finnes med 1, 2, 4, 8, 10 knapper.

Laget i rustfritt stål

Porttelefonen er laget i rustfritt stål i modern design som klarer Norske værforhold. Vi har modeller med svart front eller front helt i rustfritt stål. Porttelefonen har blått/vitt bakgrundslys som du kan velge om det skal lyse eller ikke.

Direktstyrning av dør – Caller ID

Porttelefonens rele kan styres direkte gjennom å ringe till porttelefonen. Du kan totalt ha 100 direktenummer programmert i enheten. Ringer du till porttelefonen med en telefon som ikke er registrert som caller id nummer kan du trykke in en kode for å åpne døren.

Finnes i mange modeller med eller uten kodelås eller tag leser.

Easy-call finnes i mange modeller for å møte dine behov. Porttelefonen finnes med eller uten kodelås & tag leser. Innfeldt eller utenpåliggende. Liggendes eller ståendes. Kodelåset kan ha 1200 unike koder & tag leseren kan ha 1000 tags. Koder, tidskoder, skjemakoder og temporære koder programmeres via SMS eller fra appen.

Finnes med en knapp eller flere knapper & høysikker modell.

Easy-call finnes med 1, 2, 4, 6, 8, 10 direkteknapper. Funksjonene i porttelefonen med flere knapper er den samme. Den høysikkre modellen er en to-delt enhet med rele og strømforsyning installert på innsiden av døren og høytaler, mikrofon og trykk-knapp på utsiden. Brukes i installasjoner der det ikke skal gå å kortslutte låsmekanismen fra utsiden, eksempelvis i ett fengsel.

Strømforsyning & SIM-kort. (VIKTIGT)

Fabrikkens 2 års garanti gjelder bare når man bruker den medfølgende strømadapteren. Vi anbefaller å ikke skjøte adaptperen uten koble den direkte til kretskortet. Må den skjøtes må sterkstrømskabel 0,75mm2, 1,0mm2, eller 1,5mm2 brukes for både inn og ut spenning, se manual side 3. Alarmkabel, svagstrømskabel eksempelvis CAT5E får ikke brukes.

Enheten bruker Micro-SIM der pinkoden må tas bort før bruk. Det er viktigt att SIM-kortet som skal brukes ikke har spesialfunksjoner aktivert. SIM-kortet kan ikke være knyttet til ett sentralbord og må være 2G/3G kompatibelt. SIM kortet må kunne sende SMS å ringe. Tvillingkort og kontantkort bør ikke brukes.

NB! Da porttelefonen finnes i flere modeller så er noen modeller bestillingsvare med 1-3 ukers leveringstid.

Easy-call 5AB/3G - GSM basert porttelefon (Høysikker)

Den høysikkre modellen er delt i 2 deler der GSM modulen, releer og lignende sitter i en egen boks på innsiden og porttelefon med høytaler, mikrofon og trykknapp sitter på utsiden.

Nyhet! Nå med avansert app til Iphone & Android.

Easy-call 5A er en 2G/3G GSM basert porttelefon med en knapp som ringer opp 4 telefonnummer i rekkefølge. Når du trykker på knappen ringer porttelefonen opp nummer 1, svarer ingen ringer den videre till nummer 2, 3 og sist 4.

Personen som svarer kan prate med besøkeren å åpne ved å trykke på en tast i sin telefon. Når tasten trykkes in sendes en DTMF-tone till porttelefonen som åpner en av de to releene i programmert tid (1-9999 sekunder). Det er viktigt att brukerens og porttelefonens abonnement har DTMF-funksjonen aktiv.

Funksjoner:

- Ringer til 4 telefonummer i rekkefølge.
- Kan styre 2 releutganger direkte fra mobilen via DTMF.
- Direktstyrning av rele via Caller-ID. (100 Telefonnummer)
- APP for programmering
- Kodelås med tidsstyrte & temporære koder via APP.
- Do Not Disturb & Out of office funksjon.
- Finnes med 1, 2, 4, 8, 10 knapper.

Laget i rustfritt stål

Porttelefonen er laget i rustfritt stål i modern design som klarer Norske værforhold. Vi har modeller med svart front eller front helt i rustfritt stål. Porttelefonen har blått/vitt bakgrundslys som du kan velge om det skal lyse eller ikke.

Direktstyrning av dør – Caller ID

Porttelefonens rele kan styres direkte gjennom å ringe till porttelefonen. Du kan totalt ha 100 direktenummer programmert i enheten. Ringer du till porttelefonen med en telefon som ikke er registrert som caller id nummer kan du trykke in en kode for å åpne døren.

Finnes i mange modeller med eller uten kodelås eller tag leser.

Easy-call finnes i mange modeller for å møte dine behov. Porttelefonen finnes med eller uten kodelås & tag leser. Innfeldt eller utenpåliggende. Liggendes eller ståendes. Kodelåset kan ha 1200 unike koder & tag leseren kan ha 1000 tags. Koder, tidskoder, skjemakoder og temporære koder programmeres via SMS eller fra appen.

Finnes med en knapp eller flere knapper & høysikker modell.

Easy-call finnes med 1, 2, 4, 6, 8, 10 direkteknapper. Funksjonene i porttelefonen med flere knapper er den samme. Den høysikkre modellen er en to-delt enhet med rele og strømforsyning installert på innsiden av døren og høytaler, mikrofon og trykk-knapp på utsiden. Brukes i installasjoner der det ikke skal gå å kortslutte låsmekanismen fra utsiden, eksempelvis i ett fengsel.

Strømforsyning & SIM-kort. (VIKTIGT)

Fabrikkens 2 års garanti gjelder bare når man bruker den medfølgende strømadapteren. Vi anbefaller å ikke skjøte adaptperen uten koble den direkte til kretskortet. Må den skjøtes må sterkstrømskabel 0,75mm2, 1,0mm2, eller 1,5mm2 brukes for både inn og ut spenning, se manual side 3. Alarmkabel, svagstrømskabel eksempelvis CAT5E får ikke brukes.

Enheten bruker Micro-SIM der pinkoden må tas bort før bruk. Det er viktigt att SIM-kortet som skal brukes ikke har spesialfunksjoner aktivert. SIM-kortet kan ikke være knyttet til ett sentralbord og må være 2G/3G kompatibelt. SIM kortet må kunne sende SMS å ringe. Tvillingkort og kontantkort bør ikke brukes.

NB! Da porttelefonen finnes i flere modeller så er noen modeller bestillingsvare med 1-3 ukers leveringstid.

Vedlegg

Ingen vedlegg finnes for dette produktet

Vedlegg

Ingen vedlegg finnes for dette produktet.

Spørsmål og svar

Ingen spørsmål og svar finnes for dette produktet.