Her finner du alt du trenger å vite om Røykvarslere & Gassvarslere. NB Svensk tekst.

Joniserande brandvarnare

Joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften, och kan därför reagera på både synlig och osynlig rök. Joniserande brandvarnare anses därför vara bäst när det gäller att detektera snabbt uppflammande (eller explosionsartade) bränder med fullständig förbränning, dvs bränder med öppen låga och riklig syretillförsel. Denna typ av brand kan sprida sig fort, och producerar stora mängder av osynliga förbränningspartiklar. Exempel på denna brandtyp kan vara brand i en papperskorg, tv-apparat, eller fettbrand i köket.

Optiska brandvarnare

Optiska brandvarnare innehåller inget radioaktivt material, och har ett mycket avancerat fotocell-system, där synliga rökpartiklar reflekteras i ett infrarött ljus. Detta system anses vara effektivast, när det gäller detektion av pyrande bränder. Bränder som kan glöda under flera timmar, innan de utvecklas till bränder med öppen låga. Exempel på denna typ av brand, kan vara en cigarett som ligger i en möbel, eller en elektrisk kabel som är överhettad.

Pausfunktion och sammankoppling

För mindre lägenheter, eller för placering i närheten av kök eller duschrum, där oönskade larm ibland kan uppkomma, har vi möjlighet att leverera vissa av våra produkter med s.k pausfunktion, dvs. vid risk för oönskat larm trycker man på en speciell lättpåverkad pausknapp (eller på testknappen på vissa modeller), så reduceras känsligheten under en förutbestämd tid, 10 -15 minuter, (och därefter återgår brandvarnaren automatiskt till normal känslighet). Detta är en viktig säkerhetsfunktion eftersom brandvarnaren då ej riskerar att avlägsnas från taket vid ev oönskade larm. För större bostäder kan vi erbjuda brandvarnare som kan sammankopplas, dvs. om en larmar, så larmar även övriga sammankopplade brandvarnare.

Strömförsörjning

Undersökningar har visat att de flesta brandtillbud och olyckor idag sker där brandvarnare saknas helt, eller där brandvarnaren saknar batteri. Vi erbjuder därför våra kunder ett flertal olika metoder för strömförsörjning:

- Batteridrift 9V. Batterier med olika lång livslängd. Vi kan även leverera brandvarnare med inbyggda (ex för hyresgästen) dolda batterier, men som enkelt kan bytas ut eller återvinnas när så önskas, varigenom livslängden på brandvarnaren kan förlängas.

- Extern strömförsörjning 9 - 48 VDC/VAC via transformator eller från en befintlig inbrotts-, drifts-, trygghets-, eller brandlarmcentralapparat. Vi har även en liten strömförsörjningsmodul som enkelt monteras i en befintlig elcentral, och därifrån strömförsörjer upp till 20 st brandvarnare. Det finns också reservkraft via ett uppladdningsbart batteri, och möjlighet till reläutgång för anslutning till externt larmsystemeller kommunikation via bredbandstjänst.

- 240 V nätanslutning med reservkraft via 9V utbytbart batteri, eller via 9V uppladdningsbart fast eller utbytbart batteri.

Batterier

För att en brandvarnare skall fungera, och kunna larma med tillräckligt hög larmsignal, under tillräckligt lång tid (även när batteriet börja närma sig slutet), är det givetvis mycket viktigt att batteriet är avsett för och testat tillsammans med brandvarnaren. Denna typ av test ingår därför alltid i testprogrammet när en brandvarnare typgodkännes för försäljning. Det innebär således även att batteriet (batterisystemet) inte får utbytas mot något som inte har testats. Godkända batterier finns av följande typer: vanliga brunstensbatterier, med en förväntad livslängd av 1 - 1,5 år, alkaliska batterier med en förväntad livslängd av 2 - 3 år, samt även Lithiumbatterier med en förväntad livslängd av 8-10 år. När spänningen i batteriet sjunker, indikerar brandvarnaren att det är dags att byta batteri. Detta sker när temperaturen i bostaden sjunker, dvs. oftast mitt i natten!
Vi rekommenderar därför alltid brandvarnare med både intern och extern strömförsörjning, eller med längsta möjliga batterilivslängd. Det har på senare år dykt upp produkter med olika former av obeprövade batterisystem, vars lämplighet för långtidsanvändning i brandvarnare kan diskuteras, bl.a. p.g.a. minneseffekter, kapacitetsbrist, miljöfarligt innehåll, återvinningsproblem etc.
Kontakta oss gärna för en närmare diskussion om dina behov.

Batterianslutning

Våra batteridrivna brandvarnare med utbytbara 9 V batterier, är samliga försedda med batterikontakter av "snap-on" typ. Detta för att både säkerställa en elektriskt god kontakt, samt för att omöjliggöra en förväxling av plus- och minuspolerna. Vi har även några olika system för att antingen indikera att batteriet saknas, alternativt förhindra (försvåra) montering när batteri saknas i brandvarnaren. En ytterligare säkerhetsfunktion i våra brandvarnare är också färgen på fästplatten, den är svart, eller gulkromaterad (och inte vit), för att indikera att något saknas i taket om inte brandvarnaren finns på sin plats.

Test & skötsel

Alla våra brandvarnare är försedda både med en testknapp som testar samtliga funktioner i brandvarnaren, samt med en blinklampa (LED) som kontinuerligt varje minut indikerar att brandvarnaren fungerar. Mycket viktigt och bekvämt vid hög takhöjd!

Test/larmlampan blinkar alltid var 8:e sekund, detta indikerar att brandvarnaren fungerar. Varje brandvarnare kan provas individuellt genom en kort tryckning på testknappen. Brandvarnarens siren skall då ljuda, och samtliga funktioner (utom ev. radiosändning) kontrolleras då. Samtidigt går brandvarnaren i pausläge och två snabba pip hörs. Prova brandvarnaren minst en gång per månad, gärna varje vecka, tex i samband med städning. Prova den alltid omedelbart efter semester eller annan längre bortavaro. Brandvarnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök inuti brandvarnaren. Kontrollera att batteriet är rätt anslutet. Byt batteri om brandvarnaren ej larmar.

VARNING: Testa inte med öppen låga, detta kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen. Vi rekommenderar inte test med rök eftersom detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning användes (gäller särskilt optiska brandvarnare). Testknappen testar samtliga nödvändiga funktioner i brandvarnaren.

Brandvarnaren bör dammsugas regelbundet (och alltid i samband med batteribyte) med en mjuk borste, samt avtorkas utvändigt med en lätt fuktad trasa.