GSM Sendere / Varmestyring

Via 5G/4G og GSM-nettet finnes mange muligheter. Du kan styre pumper, åpne dører, varsle via alarminnganger, varsle ved høy/lav temperatug og mye mer.