PRED2 4G - Videoporttelefon 1 Knapp / 4 Mottakere

PRED2 4G er en videoportelefon som kan kobles med LAN kabel til medfølgende 4G-Modem. Enheten kan kan ringe til 4 brukere. Enheten ringer videosamtaler via en APP tilgjengelig for Iphone og Android telefoner. Mobiltelefonene som porttelefonen ringer, trenger ikke å være på samme nettverk eller lignende som porttelefonen da den ringer via en server.