Holars Historie

Historie om Holars AS

Startet 1976; Holars Automasjon ved Svein og Mirjam Holst-Larsen. Hadde første året kontor i privatboligen Hagalykkja 15, Eidsvoll. Bygget kontor på Industrifeltet Minnesund, flyttet inn sommeren 77. 19xx ble det private firmaet registret som aksjeselskap, Holars AS, der Mirjam hadde 50% og Svein 50% av aksjene. Etter hvert fikk barna en mindre lik andel i selskapet. Flyttet 1984 til Nils Hansens vei , Oslo og senere til Østensjøveien Oslo Flyttet i 2002 tilbake til Eidsvoll, der kontoret fortsatt er. Hadde også kontor i Bergen 91-93 og i Stavanger 92-93.

Produkter

Solgte under det første året automatiseringsutstyr til sagbruk og kjemisk industri i nært samarbeide med to lokale firmaer. Fikk forhandler rett på Bispy i Norge, den første Passive IR som ble produsert i USA, og en mindre sentral og utstyr fra et Østerrike firma Kühnel. Bransjen var i en rivende utvikling og produktspektret ble hele tiden komplettert og oppdatert.

Fikk gjennom besøk på utstillinger i utlandet gode kontakter med leverandører i Sverige, Danmark, England, Irland og Italia. Under en periode arbeidet firma med å utvikle en egen avansert alarmsentral med en innbygget alarmsender. Holars har alltid arbeidet aktivt med leverandørene for å få tilpasset produktene til norske markedet og kunders ønsker.

Kunder

Holars bygget opp en kundeportfølje med firmaer over hele landet, hovedsakelig små og mellom store. Daglig leder gjorde mange besøksreiser og holdt kurs for installatører. Markedsføringen skjedde også via brev i begynnelsen, senere fax og de siste årene via mail og internett. Holars deltok på mange utstillinger både i Sverige, Danmark og Norge.

Personal

Antallet ansatte har variert fra 2 til  12 personer. Daglig leder har hele tiden vært Svein Holst-Larsen fram til 2010 , da sønnen Thorbjørn overtok.

Leverandørsamarbeide

Holars har i alle år vært sterk pådriver for ordnet samarbeide mellom selskaper som leverer lignende produkter. Holars var pådriver for å opprette foreningen AGF, og under flere år formann i foreningen. AGF har nå gått sammen med Noralarm. Holars var med fra begynnelsen i arbeide med internasjonale standarder for Alarmer og i flere år formann i den norske komiteen. Holars la ned store omkostninger for å få importerte produkter FG godkjente, før de internasjonale standarder var godkjente i Norge.

Mirjam 22/4-2014