H384 - Temperaturovervåking - 8 inng. / 4 utg. / 8 tempdet.