NETTOFORHANDLER PRISLISTE SALGSVILKÅR

PRISER

Alle priser er i Norske kroner ex.Mva. Emballasje, frakt og miljøgebyr inngår ikke. Prisene er oppgitt som Netto, Netto priser til forhandlere. Holars AS er leverandør av produkter, ikke systemer.


VALUTAREGULERING

Ved en endring av valutakurser i forhold til Nkr overstigende 3%, kan prisene justeres uten på forhånd å varsle kjøper.

KUNDER

Vi leverer varer bare til firmaer som er registrert i foretaksregistret i Brønnøysund. Nye kunder må oppgi organisasjonsnummer.

OPPKRAV - KONTANT - KREDITT

Leveringer skjer ved kontant betaling, eller mot kredittkort. Leveringer utføres enten med postens bedriftpakke ordning,- dvs. pakkene leveres på døren - eller via vanlig postoppkrav. Etter søknad kan 14 dagers varekreditt innvilges. Kredittopplysninger innhentes alltid.

KONTANTRABATT, 2% MED 3 DAGERS FAKTURA

Fra 1.mai 2012 kan kunder som har fått innvilget kredit bestille varer med 2% kontantrabatt. Betingelsen for denne rabatten er at man klarer å betale raskt slik at pengene er på vår konto senest tre dager etter fakturaen er utsendt. Hvis det viser seg at innbetalingene ikke kommer i tid så kan dette tilbudet falle bort for kommende bestillinger.  Denne rabatten gis kun når betalingen sendes direkte til vårt bankkonto og ikke hvis kunden betaler med kreditkort.  Vanlige bankkort på betalingsautomaten på kontoret kan gi denne rabatten.

KREDITT-KORT

Varer kan sendes til kunder over hele landet ved bruk av VISA og MASTERCARD.

PRIS-OG SPESIFIKASJON

Vi forbeholder oss retten til å forandre priser og komponent spesifikasjon og fabrikat uten på forhånd å meddele dette.

LEVERING

Ordre leveres med posten bedriftspakke ordning. Ønskes annen forsendelse, må dette angis ved hver order. Meget store forsendelser kan sendes med biltransport. Alle transportkostnader faktureres kunde.
Bestilte varer leveres etterhvert som de kommer inn til lager, hvis ikke beskjed om samlet levering er gitt ved bestilling.

EKSPEDISJONSGEBYR

For ordre under Kr 500.-, debiteres et ekspedisjonsgebyr på Kr 75.-uansett oppkrav eller levering ved varekreditt. Gjelder ikke ved henting.

FAKTURAGEBYR  (NYTT FRA 1.MARS 2012)

Fra 1.mars 2012 legger vi på et fakturagebyr på 30,- per faktura.  Dette gjelder fakturaer som blir utskrevet på papir og sendt i posten til kunder. Ved å handle i nettbutikken får kunder automatiskt tilsendt faktura via e-post. Kunden kan også finne alle sine fakturar under "mine ordre". Kunden kan selv gå inn på sin side å bestemme hvilken e-postadresse fakturaen skal sendes til.

FORSIKRING

Alle våre leveringer skjer fra Minnesund. Vi har tegnet en frakt forsikring for kjøpers regning som debiteres automatisk med 0,6 % av nettobeløpet. Kunder som ikke ønsker dette må oppgi dette skriftlig.

MILJØGEBYR

Er ikke inkludert i prisene. For alle produkter untatt røkvarslere,debiteres 1%+ mva. For optiske røkvarslere debiteres Kr 2.00, for Ioniske Kr 4.00.

SALGSPANT

Selger har eiendomsretten til solgte varer til disse er helt betalt. Selger kan hente sine varer i kjøpers lager hvis betaling ikke skjer til avtalt tid. Det tas SALGSPANT med ref.til panteloven §3-14til §3-22 i de/den solgte gjenstand(er),inntil be taling har funnet sted i sin helhet, jfr. Tvfl.§215a.

MORARENTER

Ved betaling etter forfall påløper gjeldene morarente mellom næringsdrivende.

GARANTI MOT FABRIKASJONS FEIL

På alt materiell gis 12 mnd. garanti mot fabrikasjonsfeil regnet fra leveringsdato. Ved feilaktig bruk eller ved inngrep i materiellet, bortfaller garantien. Garantien omfatter bare reparasjoner eller utbytte av feilaktig materiell. Feilaktigt materiell skal sendes till vårt lager i Minnesund sammen med vår reklamasjonslapp med en tydelig beskrivelse av feilsymptomet. Hvis nevnte beskrivelse mangler, vill enheten bli sendt i retur. Vi refunderer ikke for utgifter for arbeid og reise ved bytte av feilaktige komponenter uansett hvor og hvordan dette skulle inntreffe. Feilaktig komponent må returneres oss før vi kan sende en eventuell erstatning. Minimum debitering ved service er Kr 350.- Kunde betaler kostnader for frakt til Holars ved garanti reparasjoner, Holars dekker porto retur tilbake til kunde.

Las ned reklamasjonsskjema her.

NB! (Reklamasjoner som ikke har reklamasjonslapp blir liggende til reklamasjonslapp kommer in)

RETUR ELLER BYTTE AV KURANTE VARER.

Bestilte, kurante varer kan ikke returneres eller byttes annet enn etter spesiell avtale. På eventuell kreditnota trekkes alltid 20 %. Kunden må alltid stå for hele transporten og forsikringen.

MOTTAGELSE KONTROLL

Ved mottagelse av varer er kjøper pliktig til å kontrollere disse straks. Eventuelle feil, mangler eller transportskader ved leveringen skal straks og innen 8 dager fra mottagelsen meddeles oss. Transportskader må straks meldes til transportør f.eks. mottakers postkontor.

Produkter under kategori lagersalg.

Produkter med rabatt over 40% har bare garanti at de fungerer ved mottak, ikke 12 måneder slik andre produkter har. Rabatten gjelder på utvalgte produkter så lenge de finns igjen i lager.

INTERNETT: http://www.holars.no

På internett kan du finne hele vårt produktprogram, som kontinuerlig oppdateres. De nyeste roduktene vil derfor først vises på INTERNETT.  I tillegg legges det inn spesielle tilbud, produktbeskrivelser og nettoprisliste med handlekurv.

NYHETSBREV

Når du registrerer deg som kunde hos oss så registrerer du deg også på Holars nyhetsbrev. Nyhetsbrevet sendes ut 1-2 ganger i uken og inneholder nyheter og pristilbud. For at avregistrere deg klicker du lengst nede i mailet på avregistreringsknappen.