• Coronapandemien skaper problem med store konsekvenser for oss. Kronekursen er nå så lav att vi må justere prisene på våre produkter.  Fra i midten av februar har kronekursen fallt ca 20%. Vi kommer løpende oppdatere prisene.  De prisene dere finner på hjemmesiden er de som gjelder for øyeblikket. Hvis dere skal gi et tilbud til en kunde så kontakt oss så kan vi gi dere en pris som kan gjelde i 2 uker.

Om ”Løft et barn ut av mørket”

Insamlingsorganisationen “Løft et barn ut av mørkret” som ble stiftet i januari 2010 er en ideell almennnyttig forening som har opprinnelse på  kristen grund. Vårt hovedmål er å hjelpe barn, ungdom og voksne som er i nød i Sverige og internasjonalt. Vi samarbeider med ulike organisasjoner i Sverige og har på  nåværende tidspunktet fem organisasjoner i land som India, filipinene, Uganda og Guatemala.

 
Internationallt gir vi økonomiske midler til utbygging og drivsel av skoler, barnesenterer og klinikker. Pengene går også til utvikling- og utbygginsprosjekter, katastoffeberedskap, helse- og sjukehjelp, brønnborring miljøprosjekter og sjølvforsyningsprosjekter.

I Sverige gir vi økonomisk støtte til pleie, omsorg, rehabilitering,, rekrasjon for personer og familier med sykiske, fysiske og sosiale hemninger. Pengene går også til renovasjon av et kristent pleiehjem for personer med hemninger nevnt tidligere.

90-konto

”Løft et barn ut av mørket” har 90-konto og står under granskning av Svensk insamlingskontroll.