Holars 252 | GSM-Sender | 5 Innganger/2 releutganger

NB! Skal du overvåke temperaturer anbefaler vi å bruke A2 eller TR4E. Holars 252 kan ikke overvåke temperaturer.