Eldes Gate Cloudservice er igang igjen

Vi har fått følgende info fra Eldes:

Hvis ikke det er mulig å logge inn med brukernavn og passord på clouden, så anbefales at man forsøker å spørre etter nytt passord.  Hvis ikke dette fungerer så kan man opprette en ny konto, men da må den gamle konton fjernes fra enheten først, før enheten kan legges til.  Dette kan kun skje ved å sende mail til support@eldesalarms.com

Hvis du er registrert som administratør i enheten, kan du sende SMS med xxxx stconfig for å få fram IMEI nummer. (xxxx=4 siffrest SMS passord)

For å være helt sikker at det er rett enhet, så må dere ha IMEI nummer på enheten.  (helst et foto)  Dere kan sende mail over de enhetene problemet gjelder til: support@eldesalarms.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dear ELDES customer,

we were experiencing some issues with our Gate Control Cloud services (web interface, app, widget) this weekend. We would like to remind you, that our services could be additionally managed by SMS or phone calls.

We are glad that the following services are back:

There are some changes or actions needed to proceed:

  • The names of devices in each account are changed to the device type, for example ESIM320, ESIM120 etc.  After connecting to your account, you can change the name as needed.  
  • To update the device data in Gate cloud, you must synchronize all devices by clicking “Synchronize” button in each device section.
  • Some accounts of gate.eldesalarms.com might have connection issues while using the old credentials. In this case, please use “Lost password” functionality to recover the credentials.
  • It might be few cases, when the account and device registration should be done from the beginning.  

We apologize for any inconvenience it might cause.

Sincerely,
ELDES Support Team